פרסומים והרצאות בכנסים בינלאומיים:

Reshef, S., Sela, Y. Mouadeb, D., Weiniger, C., Freedman, S. (in press). Childbirth, Trauma and Family Relationships. European Journal of Psychotraumatology.

Pereg D., Haskiah, F., Jbara, R., Saar, M., Assali, A., Sela, Y., (in press). The Impact of Covid-19 Pandemic on Cardiac Rehabilitation of patients following acute coronary syndrome, Plos One.

Fogel, Y. & Sela, Y. & Hen-Herbst, L. (2022). Coping Strategies of Families and Their Relationships with Family Quality of Life During the Covid-19 Pandemic, PLOS ONE, 17, e0273721.

Harari, T. T. E., Sela, Y., & Bareket-Bojmel, L. (2022). Gen Z during the COVID-19 crisis: a comparative analysis of the differences between Gen Z and Gen X in resilience, values and attitudes. Current Psychology, 1-10.

Amichai-Hamburger, Y. A., Sela, Y., Kaufman, S., Wellingstein, T., Stein, N., & Sivan, J. (2022). Personality and the autonomous vehicle: Overcoming psychological barriers to the driverless car. Technology in Society, 101971.

Golovchiner, D, Sela, Y. & Beker, A. (2022). Automated Detection of Atrial Fibrillation Based on Vocal Features Analysis. Journal of Cardiovascular Electrophysiology.

Ziv, A., Heshin-Bekenstein, M., Haviv, R., Kivity, S., Netzer, D., Yaron, S., Schur, Y., Egert, T., Egert, Y., Sela, Y., Hashkes, P. & Uziel, Y. (2022). Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents with Juvenile-onset Autoimmune Inflammatory Rheumatic Diseases. Rheumatology.

Shashar, M., Nacasch, N., Grupper, A., Benchetrit, S., Halperin, T., Erez, D., Rozenberg, I., Pnina, S., Sela, Y., Wand, O. & Cohen-Hagai, K. (2022). Humoral response to the Pfizer BNT162b2 vaccine booster dose in patients undergoing maintenance hemodialysis. American Journal of Nephrology, 1-8.

Tzur Bitan, D., Berzin, D., Kridin, K., Sela, Y., & Cohen, A. (2022). Alopecia Areata as a Proximal Risk Factor for the Development of Comorbid Depression: Results from a Population-based Study. Acta Dermato-venereologica.

Sela, Y., Bar-Or, R. L., Kor, A., & Lev-Ran, S. (2021). The Internet addiction test: Psychometric properties, socio-demographic risk factors and addictive co-morbidities in a large adult sample. Addictive Behaviors, 122, 107023-107023.

Forer, R., Sela, Y., Lev Bar-Or, & Lev-Ran, S. (in press). Stigma, treatment effectiveness, and policy: exploring Jewish Israeli attitudes towards addiction based on a national sampleInternational Journal of Mental Health and .Addiction

Sela, Y., Covarrubias, L.S., Amichai-Hamburger, Y., & Leong, V., (2020). Towards a Personalized Multi-Domain Digital Neuro-phenotyping Model: for the Detection and Treatment of Mood Trajectories. Sensors, 20, 5781. 

Sela, Y. (2020). Meaning in Life as a Protective Factor from Addiction among Adolescents. Psycho-Actually, 79, 20-25 

Sela, Y., Zach, M., Amichay-Hamburger, Y., Mishali, M. & Omer, H. (2020). Family Environment and Problematic Internet Use among Adolescents - the Mediating Roles of Depression and Fear of Missing Out. Computers in Human Behavior. 

Kluger, A. N., Malloy, T. E., Pery, S., Itzchakov, G., Castro, D. R., Lipetz, L., Sela, Y., Turjeman-Levi, Y., Lehmann, M., New, M., & Borut, L. (2020). Dyadic Listening in Teams: Social Relations Model. Applied Psychology: An International Review.

Sela, Y. (2019). ‘I am online, therefore I am’: Problematic Internet Use among adolescents and treatment directions. Psycho-Actually, 74, 33-37 (Hebrew).

Ben Ari, A., Sela., Y. & Benarroch, F. (2019). Risk factors for the development of medical stress syndrome following surgical intervention. Journal of Pediatric Surgery.

Teeni, T., Kela, N., Icekson, T., Sela., Y. (2019). Optimism and Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Emotional Intelligence.  Journal of Entrepreneurship Education, 22, 1-19.

Sela, Y., & Omer, H. (2018). Parental vigilant care for computers and the internet. In Omer, H. (Ed). Parental Vigilant Care: A Guide for Clinicians and Caretakers. Routledge.

Alon, S., Sela, Y., & Carmel, S. (2017). Effects of Perception of Prognosis on Existential Well-Being and Ego-Integrity Among Advanced Cancer Patients. Palliative Medicine and Hospice Care, SE (1), 59-67.

Raz, H., Sela, Y., & Shafran-Tikva, S. (2017). The Relationship between Nurses’ Errors of Treatment and Supervisors’ Constructive Listening. Philosophy Study, 7, 225-236

Sela, Y., Icekson, T., Embar, T., Yafit Matza., Gali Aviram & Pur-Eizenberg, N. (June, 2018). Locus of control and gratitude mediate the association between optimism and wellbeing. Accepted for oral presentation at the 9th European Conference on Positive Psychology, Budapest, Hungary.

Sela, Y., & Omer H. (May, 2018). Using Parental Vigilant Care to reduce problematic internet usage among adolescents. (Oral presentation). Non- Violent Resistance conference, Tel-Aviv, Israel.

Sela, Y., & Kluger, A.N. (January, 2018). Listening to the powerful and the powerful listening: Power as a moderator of the effect of listening to successes and failures on intimacy at workplace. (Oral presentation). Israel Organizational Behavior Conference (IOBC) Tel-Aviv, Israel.

Icekson, T., Sela, Y., Embar, T., Yafit Matza., & Gali Aviram. (February, 2017). Exercising happiness: the short and long term effects of a wellbeing intervention program among health-care employees. Oral presentation at the Israeli Forum of Positive Psychology, Ono Academic Center, Israel.

Sela, Y., & Kluger, A.N. (January, 2016). Shall I tell my boss only the positive? Effect of power and sharing successes vs. failures on relationship at workplace. (Oral presentation). Israel Organizational Behavior Conference (IOBC). Tel-Aviv, Israel.

Sela, Y., & Kluger, A.N. (January, 2014). When Does Supervisor’s Listening really Matter? Positive vs. Negative Experiences (Presenting an abstract). Israel Organizational Behavior Conference (IOBC) Tel-Aviv, Israel.

Sela, Y., Icekson, T., & Kluger, A.N. (July, 2014). How can supervisors shape a more Positive Work Environment? (Chair of symposium). 7th European Conference on Positive Psychology (ECPP) 2014. Amsterdam, Netherland.

Sela, Y., & Omer, H. (May, 2014). Parental Efficacy in reducing problematic internet usage among adolescents (Oral presentation). Israeli Internet Institute. Tel-Aviv, Israel.

פרסומים והרצאות בכנסים בעברית:

לגדול לעולם טכנולוגי – הבנת התופעה והתערבויות טיפוליות. הרצאה ביום עיון "מפרויד עד פורטנייט" בקופת חולים "מכבי", מחוז ירושלים, מודיעין, 11/12/19. 

"אני מחובר משמע אני קיים" - להתבגר בעידן הדיגיטלי. כנס מפקחים של משרד החינוך, רמת גן, 5/12/19.

סדנה למטפלים: הורות בעידן הדיגיטלי: הצגת מודל תו"ם (תיווך, וויסות, מגן) להדרכת הורים שילדיהם משתמשים באופן בעייתי במסכים. המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, 26/11/19

לנצח את המסך: גישות, שיטות וכלים להתמודדות עם התמכרות של ילדים ובני נוער למסכים ולמשחקי מחשב באינטרנט. בית סוראסקי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר. 12/02/19

זמן מסך: הורים, פעוטות והמדיה הדיגיטלית. מלון גרנד קורט, ירושלים. 19-20/12/18

ערב קליני בנושא הורות בעידן הדיגיטלי: ההורים כחיץ קריטי בפני שימוש בעייתי של בני נוער באינטרנט. מכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב-יפו. 28/11/18 להרצאה המלאה בוידאו לחץ כאן

יצירת השגחה הורית מיטיבה לסביבת אינטרנט בטוחה לילדכם. אתר סלונה. 01/05/2015

החיים הטובים או החיים המשמעותיים? זו השאלה. פסיכולוגיה עברית. 29/05/2013